Korisnički servis - Pravo na odustajanje/Povraćaj robe

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo Vas da imate pravo da, bez navođenja razloga, jednostrano raskinete ugovor u roku od 14 dana od dana kada je Vam je roba isporučena.